(1) O nota despre „Rascrucea Vietii” (2) Vintage Morning ATN Ps- experience

de danizvernariu

ATN- Vintage Morning 2015 Ps PsCs by Dan Izvernariu 2015 New Zealand This pictures belongs to ☤322 THE STORYTELLER WordPress

ATN- Vintage Morning 2015 Ps
PsCs by Dan Izvernariu 2015 New Zealand This pictures belongs to ☤322 THE STORYTELLER WordPress

:Nota
UNEORI prezint inacest blog doua lucruri distincte, lucrari si/sau teste si text ce face sau nu obiectul imaginii prezentate.
Acest lucru survine din faptul ca in timp ce lucrez, ma gandesc sau imi vin in minte idei, aspecte, filosofii despre diverse subiecte care nu au nici o legatura cu imaginea prezentata.

Saptamana aceasta am discutat cu cineva in retaeua sociala Facebook despre „Rascrucea vietii”- un subiect interesant observat si tratat de mentorul meu Dr. Carls Gustav Jung.
Am redat cateva idei interesate si n de neglijat, mai jos.

„Sursele problemelor acestei vîrste ne sînt bine cunoscute tuturora. La marea majoritate a oamenilor, cerinţele vieţii întrerup, adesea cu brutalitate, starea de vis a copilăriei. Dacă individul aduce cu sine o suficientă pregătire, trecerea la viaţa profesională poate să aibă loc fără prea mari zguduiri. Dacă rămîne însă cu iluzii ce contravin realităţii, atunci apar probleme. Nimeni nu intră în viaţă fără prezumţii. Aceste prezumţii sînt uneori false, adică nepotrivite condiţiilor exterioare întîlnite. De multe ori, e vorba de speranţe prea mari sau de subaprecierea greutăţilor exterioare sau de un optimism nejustificat sau de negativisme. S-ar putea alcătui o listă lungă a prezumţiilor false ce duc la declanşarea primelor probleme conştiente.

Dar problemele nu sînt puse întotdeauna de contradicţia prezumţiilor subiective cu datele exterioare ci, poate la fel de des, de dificultăţi sufleteşti interioare; ele există chiar şi atunci cînd, exterior, totul merge bine. Sînt extrem de frecvente tulburările echilibrului psihic cauzate de pulsiuni sexuale şi, probabil, la fel de frecvente, complexele de inferioritate, care produc o suscepti­bilitate de nesuportat. Aceste conflicte interioare pot exista chiar dacă adaptarea exterioară se realizează aparent fără nici o greutate, ba se pare chiar că acei tineri care au de luptat din greu în viaţa lor exterioară sînt feriţi de problemele interioare, pe cînd cei cărora, dintr-un motiv sau altul, adaptarea le este uşoară, ajung să aibă fie probleme sexuale, fie complexe de inferioritate.
…/

ATN- Vintage Morning 2015 Ps PsCs by Dan Izvernariu 2015 New Zealand This pictures belongs to ☤322 THE STORYTELLER WordPress

ATN- Vintage Morning 2015 Ps
PsCs by Dan Izvernariu 2015 New Zealand This pictures belongs to ☤322 THE STORYTELLER WordPress

 

Problema se rezolvă, aşadar, prin adaptarea datelor trecutului la posibilităţile şi cerinţele viitorului. Ne limităm la cele realizabile, ceea ce, psihologic, înseamnă o renunţare la toate celelalte posibilităţi sufleteşti. La unii se pierde astfel o bună parte din trecut, iar la alţii – o bună parte din viitor. Vă amin­tiţi cu toţii, de bună seamă, de anumiţi prieteni sau colegi de şcoală care fuseseră cîndva tineri ideali, promiţători şi pe care i-aţi reîntîlnit apoi, peste ani, închistaţi în şabloane şi cu orizon­tul îngustat. Iată astfel de cazuri.
…/

Statistic, la bărbaţii în jur de 40 de ani, stările depresive prezintă o frecvenţă crescută. La femei, tulburările neurotice încep, de regulă, ceva mai devreme. Căci în această fază a vieţii, între 35 şi 40 de ani, se pregăteşte o modificare de mare însemnătate a sufletului omenesc. Fireşte, la început nu are loc nici o modificare conştientă şi evidentă, ci este vorba mai degrabă de indiciile indirecte ale unor modificări ce par să-şi facă începutul în inconştient. Uneori este ceva de genul unei modificări lente a caracterului, alteori îşi fac apariţia din nou caracteristici dispărute încă din copilărie, ori, bunăoară, înclinaţiile şi interesele de pînă acum încep să pălească, lăsînd loc altora, ori, foarte frecvent, convingerile şi principiile de pînă acum, mai ales cele morale, încep să se accentueze şi să se rigidizeze, ceea ce poate duce treptat, către 50 de ani, pînă la intoleranţă şi fanatism – e ca şi cînd existenţa acestor principii ar fi ameninţată şi ele ar trebui cît mai repede şi cît mai bine consolidate.

Vinul tinereţii nu se limpezeşte întotdeauna la maturitate, ba uneori chiar se tulbură. Toate aceste fenomene se observă cel mai bine  în cazul  oamenilor întrucîtva  unilaterali.   Ele  apar uneori mai devreme, alteori mai tîrziu. Deseori apariţia lor este întîrziată, mi se pare, de faptul că părinţii persoanelor în cauză mai sînt încă în viaţă, în acest caz, e ca şi cînd etapa tinereţii s-ar prelungi mai mult decît se cuvine. Am văzut acest lucru în special la bărbaţi, cînd tatăl lor a rămas mai multă vreme în viaţă. Moartea acestuia acţionează atunci asupra lor ca o ma­turizare precipitată, acţionează, am putea spune, catastrofal.”

Dr, Carls Gustav Jung – Rascrucea vietii

Reclame